PRILAGAJANJE RAZSTAV RAZLIČNIM CILJNIM SKUPINAM

Različna hrana, različni zobje

Različnim muzejem, galerijam in ostalim institucijam nudim sodelovanje in strokovno podporo pri zagotavljanju dostopnosti pri postavljanju novih razstav ali oživljanju stalnih postavitev oziroma predstavitev vsebin. Osredotočam se na združevanje potreb obiskovalcev, želja snovalcev razstave in idej oblikovalcev. Verjamem, da se v procesu ustvarjanja novih zgodb lahko zadovolji vse tri deležnike - s pomočjo dobrih idej in iskanjem inovativnih rešitev.

Nudim podporo in idejne rešitve pri načrtovanju interpretacije z novejšimi pristopi pridobivanja novih obiskovalcev. Sodelovanje in uporaba različnih metod za pridobivanje idej pogosto rodi čudovite nove zamisli.

Obseg svetovanja:
 • prostorske usmeritve za zagotavljanje fizične dostopnosti
 • soustvarjanje senzorne in fizične ter vsebinske in intelektualne dostopnosti
 • ideje za izdelavo in umestitev taktilnih elementov v razstavo
 • sodelovanje in načrtovanje s ciljnimi uporabniki
 • svetovanje o dostopnosti spletnih strani
 • pomoč pri izbiri pripomočkov

Izkušnje in sodelovanja:

CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA IDRIJA

 • Sodelovanje v okviru projekta Idrija topilnica, kjer so v novozgrajenem centru za obiskovalce postavili novo stalno razstavo Od rude do kapljic živega srebra.

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE

 • Svetloba, ujeta v kamen, začasna razstava
 • Dopolnitev stalne razstave Geološka paleontološka zbirka s taktilnimi elementi in interpretacijo: Različna hrana, različni zobje!
 • 1. teden astronomije v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, začasna razstava Mala telesa osončja

Za dodatna vprašanja in povpraševanje pokličite na tel. št. 031 453 233 ali pišite na geamuzea@gmail.com.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V KULTURNIH USTANOVAH O DOSTOPNOSTI

Izobraževanje o dostopnosti

Institucije vedno bolj odpirajo vrata vsem ljudem ne glede na njihove osebne okoliščine. Dostopnost javnih institucij nalagajo tudi pravni predpisi, zato je toliko bolj pomembno, da se vprašamo, kako do večje in bolj učinkovite dostopnosti v kulturnih institucijah ali ob različnih dogodkih. Organiziram in izvajam izobraževanja o dostopnosti za zaposlene in študente, kjer izobraževanje ni namenjeno samo tistim, ki so v stiku z obiskovalci ampak tudi ostalim kadrom. Prijazno in dostopno okolje vsem pripadnikom naše družbe se ustvari le, če se vsi zaposleni tega zavedajo in primerno usposobijo.

Krajše izobraževanje izvajam sama, daljše in bolj celostno izobraževanje pa izvajam v sodelovanju z drugimi strokovnjaki ali predstavniki posameznih ranljivih skupin.

Priporočilo

"Imam osebno izkušnjo s slepoto in sem v okviru projekta Razširimo obzorja kulturnega bil usposobljen za ocenjevanje in prilagajanje fizične, komunikacijske in spletne dostopnosti za vse ranljive skupine. Z dostopnostjo se aktivno ukvarjam od leta 2012. Katarino sem spoznal pri projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Do sedaj sva sodelovala pri prilagoditvah prostorov, razstav, pri izdelavi kopij muzejskih eksponatov s tehničnimi opisi, vsebinah za mobilno spletno aplikacijo … Z njo je prijetno delati, saj ima zaradi svojega širokega delovanja že precej znanja in izkušenj na področju dostopnosti z vsemi ranljivimi skupinami. Je odprta, radovedna, rada sama preizkusi stvari in se skuša vživeti v vlogo osebe s posebnimi potrebami. Z veseljem sodelujem z njo tudi pri izobraževanjih, saj ima močno željo da bi vsebine in prostori bili dostopni vsem, kljub temu, da to področje zaenkrat žal zahteva veliko prostovoljnega dela. Področja dostopnosti se je lotilo že veliko organizacij, ker pa je treba zadovoljiti potrebe več različnih ranljivih skupin, je dela še ogromno."

Antun Smerdel


Za dodatna vprašanja in povpraševanje pokličite na tel. št. 031 453 233 ali pišite na geamuzea@gmail.com.

SNOVANJE PEDAGOŠKIH IN ANDRAGOŠKIH PROGRAMOV V MUZEJIH IN KULTURNIH USTANOVAH

Kako ščipajo raki?

Skupaj lahko ustvarimo zabavne in hkrati poučne programe, ki lahko slonijo tudi na interdisciplinarnem sodelovanju in spodbujanju razmišljanja izven ustaljenih poti pri udeležencih. Pri načrtovanju se opiram na konkretne predmete ali vsebine in jih na kreativni način skušam osmisliti. S tem omogočim lažje razumevanje kompleksnosti obravnavane teme pri udeležencih.

Samostojno ali v sodelovanju snujem in izvajam programe za različne ciljne skupine glede na njihove potrebe, želje in interese (otroci različnih starosti, odrasli, starejši, pripadniki različnih ranljivih skupin (gibalno in senzorno ovirani, osebe z motnjami v duševnem razvoju, ...))

Razvijem lahko enkratne ali stalne pedagoške / andragoške programe.

Izkušnje in sodelovanja:

CENTER ZA UPRAVLJANJE Z DEDIŠČINO ŽIVEGA SREBRA IDRIJA

 • Sodelovanje v okviru projekta Idrija topilnica, kjer so v novozgrajenem centru za obiskovalce postavili novo stalno razstavo Od rude do kapljic živega srebra.
 • Antonijev rov

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE

 • Svetloba, ujeta v kamen, začasna razstava
 • Dopolnitev stalne razstave Geološka paleontološka zbirka s taktilnimi elementi in interpretacijo: Različna hrana, različni zobje!
 • 1. teden astronomije v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, začasna razstava Mala telesa osončja

Za dodatna vprašanja in povpraševanje pokličite na tel. št. 031 453 233 ali pišite na geamuzea@gmail.com.

Avtor fotografije: Matija Križnar

ORGANIZIRANJE DOGODKOV ALI VSEBIN NA PODROČJU KULTURE IN KULTURNE DEDIŠČINE

Festival Arsana

Nudim pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov, delavnic, festivalov, strokovnih usposabljanj.

Izkušnje in sodelovanja:

PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE

 • Svetloba, ujeta v kamen, začasna razstava (interpretacija, dostopnost razstave in soorganizacija spremljevalnega programa)
 • Dopolnitev stalne razstave Geološko paleontološke zbirke s taktilnimi elementi in interpretacijo: Različna hrana, različni zobje!
 • Razstava Živeti s kristali
 • 1. teden astronomije v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, začasna razstava Mala telesa osončja

CANKARJEV DOM IN MINISTRSTVO ZA KULTURO

 • Pomoč pri organizaciji in interpretaciji medresorskega razstavnega sklopa Dober tek, Slovenija na KULTURNEM BAZARJU 2017

MEDNARODNI GLASBENI FESTIVALI ARSANA PTUJ IN OTROŠKI FESTIVALI ARSANA PTUJ

 • Pomoč pri organizaciji in izvajanje delavnic za otroke

Za dodatna vprašanja in povpraševanje pokličite na tel. št. 031 453 233 ali pišite na geamuzea@gmail.com.

Avtor fotografije: Jure Matoz

REFERENCE

Katarina Fuchs

Sem univerzitetna diplomirana inženirka geologije. V času zaposlitve v PRIRODOSLOVNEM MUZEJU SLOVENIJE na projektu DOSTOPNOST DO KULTURNE DEDIŠČINE RANLJIVIM SKUPINAM (projekt je vodil: SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ) sem opravila strokovni izpit za KUSTOSINJO. V okviru projekta sem se usposobila za prilagajanje vsebin različnim ranljivim skupinam in udeležila mnogih usposabljanj za delo z različnimi ranljivimi skupinami. Zasnovala in izvajala sem različne pedagoške in andragoške programe in ter skrbela za prilagoditve nekaterih razstavnih projektov. Na podlagi izkazanega dela sem leta 2016 postala samozaposlena v kulturi. Tako lahko nadaljujem delo kot KUSTOSINJA, PEDAGOGINJA IN INTERPRETATORKA KULTURNE DEDIŠČINE.

Muzeji, ustanove in društva s katerimi sem sodelovala ali še sodelujem:

KONTAKT: 031 453 233, geamuzea@gmail.com.

Avtorica fotografije: Urša Valič


GEOMULCI

Logo geomulci

Izvajam tudi občasne naravoslovne delavnice ob različnih dogodkih in rojstnih dnevih. Več o programu in kaj so GEOMULCI v kratkem na spletni strani geomulci.si.


Oblikovanje logotipa: Anka Doblekar